വയനാട് ജില്ലാ കൽപ്പറ്റ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഏരിയ സമ്മേളനം 2021 നവംബര്‍ 18

എൻ.ജി.ഒ.യൂണിയൻ വയനാട് ജില്ലാ ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങൾ കൽപ്പറ്റ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഏരിയ സമ്മേളനം 2021 നവംബര്‍ 18 ന് കൽപ്പറ്റ ചന്ദ്രഗിരി ഒഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേര്‍ന്നു. യൂണിയന്‍ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.അജിത്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

രാവിലെ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സ: ഹയറുന്നിസ എ പതാക ഉയർത്തിയതോടെ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു. ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ: ടി ടി ഷീജ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും, ജോ.സെക്രട്ടറി സ: സുരജ് എച്ച് അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു. 2020-21 വർഷത്തെ ഏരിയയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി മഹേഷ് കമാറും, വരവ് ചിലവ് കണക്ക് ട്രഷറർ സ: റിജേഷ് പി സിയും അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ അജിത്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡൻ്റ് ഹയറുന്നിസ എ

വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്ഷീജ ടി ടി,ഷാബു കെ

സെക്രട്ടറി സൂരജ് എച്ച്

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നിതിൻ പി വി ധീരജ് പി എസ്

ട്രഷറർ റിജേഷ് പി സി.