പണിമുടക്കവകാശ സംരക്ഷണ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2022 മെയ് 18ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ബിറ്റി ആർ ഹാളിൽ സ. എളമരം കരീം, കെ.പി രാജേന്ദ്രൻ, എൻ.കെ.ജയകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുന്നു.