കളക്ട്രേറ്റില്‍ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിന്‍ ക്യാന്പയിന്‍റെ ഭാഗമായി സംഘചിപ്പിച്ച് പ്രോഗ്രാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടര്‍ എ സുഹാസ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.