1. പ്രസിഡന്റ് : കെ ഭാനു പ്രകാശ് 

  വൈസ് പ്രസിഡന്റ് :

  സെക്രട്ടറി :      കെ പി ഗംഗാധരന്‍ 

   

  ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി : 

  ട്രഷറർ : കെ അനില്‍ കുമാര്‍ 

   

  സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗങ്ങൾ:

  1. .

  ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ :

   

  വനിതാ സബ്കമ്മിറ്റി :

                   കൺവീനർ :

                  ജോയിന്റ് കൺവീനർമാർ :