കേരള എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ല കമ്മിറ്റി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിർമ്മിച്ച ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ റാമ്പ് ഉദ്ഘാടനവും വീൽചെയർ വിതരണവും യൂണിയൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ബി. അനിൽ കുമാർ നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനു വേണ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ജയാ ജോസ് രാജ് വീൽ ചെയർ ഏറ്റുവാങ്ങി.