കേരള എൻ.ജി.ഒ.യൂണിയൻ വയനാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2021 ഡിസംബര്‍ 19ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അധ്യാപക ഭവനിൽ ചേര്‍ന്നു.

ടി.കെ.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ - പ്രസിഡണ്ട്

 

 

 

 

 

 

 

 

ടി.കെ.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ

എ.കെ.രാജേഷ് - സെക്രട്ടറി

 

 

 

 

 

 

 

 

എ.കെ.രാജേഷ്

എ.എൻ. ഗീത - ജോ. സെക്രട്ടറി മധുസൂദനൻ .എ.പി - ജോ. സെക്രട്ടറി

എ.എൻ. ഗീത, മധുസൂദനൻ .എ.പി

വി.ജെ. ഷാജി - വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്

വി.ജെ. ഷാജി, ബി.സുധ

കെ.എം.നവാസ്

ടി.കെ.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പ്രസിഡണ്ട്, വി.ജെ. ഷാജി, ബി.സുധ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്മാർ, .കെ.രാജേഷ് സെക്രട്ടറി, .എൻ. ഗീത, മധുസൂദനൻ .പിജോ. സെക്രട്ടറിമാർ, കെ.എം.നവാസ് ട്രഷറർ

ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ കെ.ആനന്ദൻ, പി.സന്തോഷ് കുമാർ, വി.കെ.പ്രശാന്തൻ, കെ.ആന്റണി ജോസഫ്, ടി.ബി.സന്തോഷ്, കെ.വി. ജഗദീഷ് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജില്ലാ വനിതാ സബ് കമ്മറ്റി കൺവീനറായി പി.ലീലാമണിയെയും ജോ. കൺവീനർമാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഷീജ.ടി.ടി, സി.എം. മിനി എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.