പ്രസിഡന്റ് : റ്റി  കെ അബ്ദുല്‍ ഗഫൂര്‍ 

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് :

സെക്രട്ടറി : എ കെ രാജേഷ്‌ 

 

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി : 

ട്രഷറർ : കെ എം നവാസ് 

 

സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗങ്ങൾ:

ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ :

 

വനിതാ സബ്കമ്മിറ്റി :

                 കൺവീനർ :

                ജോയിന്റ് കൺവീനർമാർ :