ജലസേചന വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷന്‍, പ്രബേഷന്‍, തുടര്‍ച്ചാനുമതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍.ജി.ഒ.യൂണിയന്‍ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇറിഗേഷന്‍ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിനു മുമ്പിലും, ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്കു മുമ്പിലും പ്രകടനം നടത്തി. മലപ്പുറം ഇറിഗേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസിനു മുമ്പില്‍ നടത്തിയ പ്രകടനം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. വിജയകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.