കര്‍ഷക സമരം ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കുക

കര്‍ഷകസമരം ഒത്തു തീര്‍പ്പാക്കുക

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന കര്‍ഷകവിരുദ്ധ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രകടനം നടത്തി. (2021 ജനുവരി 8)