കലാജാഥാംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള അനുമോദനസദസ്സ്

“നേരറിവുകള്‍” കലാജാഥാംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള അനുമോദന സദസ്സ് 2021 മാര്‍ച്ച് 17ന് മലപ്പുറത്ത്, പിന്നണിഗായകന്‍ എടപ്പാള്‍ വിശ്വന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു