കേരള NGO യൂണിയൻ എറണാകുളം ജില്ല ഡിജിറ്റൽ പഠനോപകരണ വിതരണം.

ബഹു.വ്യവസായ നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.പി.രാജീവ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി.ഹണി.ജി.അലക്സാണ്ടറിന് പഠനോപകരണങ്ങൾ കൈമാറി. ബഹു .എം.എൽ.എ.ശ്രീ.കെ.എൻ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ.ജാഫർ മാലിക് IAS, കേരള NGO യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സ:രാജമ്മ രഘു, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ:കെ.കെ.സുനിൽകുമാർ, പ്രസിഡൻ്റ് സ:കെ.എ.അൻവർ ജോ. സെക്രട്ടറി സ: കെ.എസ്.ഷാനിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.