ജലസേചന വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ – എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ പ്രകടനം നടത്തി

ജലസേചന വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ, ടെക്‌നിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിക്കുക, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്‌തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക, താൽക്കാലിക തസ്‌തികകൾക്ക് തുടർച്ചാനുമതി ലഭ്യമാക്കുക, ജില്ലാതല നിയമന തസ്‌തികകളുടെ നിയമനാംഗീകാരം, പ്രൊബേഷൻ, സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവ ജില്ലാതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ ജലസേചന വകുപ്പ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനവും യോഗവും നടത്തി.

കൊല്ലത്ത്  ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ചേർന്ന യോഗം എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി. അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. കൊട്ടാരക്കരയിൽ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.ആർ. അജു യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു  യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായ സി. രാജേഷ്, കെ. ജയകുമാർ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജി. സജികുമാർ, എസ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ, എസ്. ഷാമിന, റ്റി. സതീഷ് കുമാർ എന്നിവർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു.