ജില്ലാ കൌണ്‍സില്‍ യോഗം

മലപ്പുറം ജില്ലാ കൌണ്‍സില്‍ യോഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്  ഇ.പ്രേംകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. (2021 ജനുവരി 13)