ജില്ലാ സമ്മേളനം-ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന വൈസ്പ്രസിഡന്‍റ് എ.അബ്ദുറഹിം മറുപടി പറയുന്നു.