കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊയിലാണ്ടിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കെ.ടി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.