എൻജിഒ യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ല പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന 200 തെർമൽ സ്കാനറുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം 2021 നവംബർ 1 വൈകു: 3 മണിക്ക് പേരൂർക്കട ഗവ:ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ബഹു:വട്ടിയൂർക്കാവ് MLA സ: വി.കെ.പ്രശാന്ത് നിർവ്വഹിക്കുന്നു.