പാലക്കാട് ജില്ല വാര്‍ത്തകള്‍

എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ അട്ടപ്പാടി സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിപാടി.

അഗളി: കേരള നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ 20 മുതൽ 23 വരെ സംഘടിപ്പിച്ച സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം സമാപിച്ചു. സിസം 20 ന് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ...

Read more

കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എൻജിഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന എൽഡിഎഫ്‌ സർക്കാരിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രവും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും ഒന്നിക്കുന്നു....

Read more

കേരള എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ  അമ്പത്തിയെട്ടാം പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം താരേക്കാട്  ഇ.എം.എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടന്നു

ഇടതു പക്ഷ സർക്കാരിൻറെ ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക - കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ കേരളത്തിലെ ഇടതു പക്ഷസർക്കാരിൻറെ ജനപക്ഷബദൽ നയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരള  എൻ.ജി.ഒ.  ജില്ലാ സമ്മേളനം...

Read more

എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം: പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഒറ്റപ്പാലം: കേരള എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ അൻപത്തിയെട്ടാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒറ്റപ്പാലത്ത് പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. " കർഷകസമരവും തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റവും  ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയും'' എന്ന വിഷയത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ...

Read more

കേരള എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ – സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു.

രാജ്യത്ത് സമസ്ത മേഖലയിലും നടപ്പിലാക്കുന്ന നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സഹകരണ മേഖലയിലും കോർപ്പറേഷൻ താൽപര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും, നിയമനിർമ്മാണവും നടത്തുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെയും, സഹകരണം സംസ്ഥാന വിഷയമായിട്ടും...

Read more