റവന്യൂ വകുപ്പിലെ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങള്‍ പൊതുമാനദണ്ഡപ്രകാരം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാര്‍ ലാന്‍റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റ്, ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകള്‍, താലൂക്ക് ഓഫീസുകള്‍ എന്നിവക്കു മുമ്പില്‍ 2022 ഫെബ്രുവരി 9ന്  പ്രകടനം നടത്തി. 2017ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ ഭേദഗതി ഉത്തവരവ് കൊണ്ടു വന്ന് സ്ഥലംമാറ്റങ്ങള്‍ അട്ടിമറിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിനു മുമ്പില്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.വിജയകുമാര്‍ പ്രകടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.