സംസ്ഥാന സമ്മേളനം-പതാക ദിനം

സംസ്ഥാന സമ്മേളനം-പതാക ദിനം.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന 57-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പതാക ദിനാചരണം നടത്തി. മലപ്പുറത്ത് സെക്രട്ടറി എ.കെ.കൃഷ്ണപ്രദീപ് സംസാരിക്കുന്നു. (2020 ഡിസംബര്‍ 23)