തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്ന 57-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പതാക ദിനാചരണം നടത്തി. 2020 ഡിസംബര്‍ 23ന് മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ.കെ.കൃഷ്ണപ്രദീപ് പതാക ഉയര്‍ത്തി സംസാരിക്കുന്നു.