സമരഭേരി

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ജനവിരുദ്ധ- തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങള്‍ തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2020 നവംബര്‍ 26ന് നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ഓഫീസ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സമരഭേരി മുഴക്കുന്നു.