സാര്‍വ്വദേശീയ വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2021 മാര്‍ച്ച് 8ന്  ജില്ലാ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വനിതാകൂട്ടായ്മയും “ജനപക്ഷ ബദല്‍നയങ്ങളും വനിതാമുന്നേറ്റവും”എന്ന വിഷയത്തില്‍ പ്രഭാഷണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറം യൂണിയന്‍ ഹാളില്‍ നടന്ന പരിപാടി അഡ്വ.പി.എം.ആതിര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.യൂണിയന്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം എം.കെ.വസന്ത അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.ജി.എന്‍.എ. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് സി.ടി.നുസൈബ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.