NGO യൂണിയൻ തിരു.സൗത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസുകളിൽ സാനിറ്റൈസർ കിയോസ്കുകളും ഹാൻറ് വാഷ് കോർണറുകളും സജ്ജീകരിക്കുന്നു.