ജനുവരി 8 ,  9 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് ജില്ലാതല കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ചേര്‍ന്നു.