കേന്ദ്ര ജനവിരുദ്ധ  ബജറ്റിനെതിരെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നടന്ന FSETO മേഖല സായാഹ്ന ധർണ്ണ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോഷി പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.