ഇടുക്കി ജില്ല വാര്‍ത്തകള്‍

എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ കലാസാംസ്‌കാരിക വേദിയായ കനൽ കലാവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊളുക്കൻ നോവൽ രചയിതാവ് എസ് പുഷ്പമ്മയ്ക്ക് അനുമോദനവും പുസ്തകചർച്ചയും സംഘടിപ്പിച്ചു.

കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗം എസ് പുഷ്പമ്മ രചിച്ച കൊളുക്കൻ എന്ന നോവൽ പ്രാബല ആദിവാസിഗോത്ര ഊരാളി വിഭാഗത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റയും...

Read more

എൻജിഒ യൂണിയൻ 48 മത് ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം

ചെറുതോണി: ജില്ലയിലെ എല്ലാ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലും റവന്യൂ ടവർ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന എൻജിഒ യൂണിയൻ 48 മത് ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗതി...

Read more

എൻജിഒ യൂണിയൻ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ ഈ പത്മനാഭന്റെ 31 ആം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു

ഭരണ യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്ന സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരെ മികച്ച സാമൂഹിക ശക്തിയായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇ പത്മനാഭൻ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.          ജില്ലയിലെ...

Read more

അഴിമതി രഹിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ ജനപക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാർ കൈകോർക്കണമെന്ന് കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ കൗൺസിൽ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു

കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് ഭരണതുടർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം.ഈ സാഹചര്യത്തിൽ...

Read more

കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ കനൽ കലാവേദിയുടെ ജില്ലാ കലാജാഥ

കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ കനൽ കലാവേദിയുടെ  ജില്ലാ കലാജാഥ കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ്  ജേതാവ് അജീഷ് തായില്യം...

Read more