യാത്രയയപ്പ്

വിരമിച്ച നേതാക്കൾക്ക് എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച, എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന എസ്. ഓമനക്കുട്ടൻ, എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന ബി. ജയ എന്നിവർക്ക് യൂണിയൻ കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമുിചിതമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കൊല്ലം എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ ഹാളിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം സി.പി.ഐ (എം) കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്. സുദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് […]

ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയജ്ഞം, ജീവനക്കാർ അവധി ദിനത്തിലും ജോലി ചെയ്‌തു

ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയജ്ഞം, ജീവനക്കാർ അവധി ദിനത്തിലും ജോലി ചെയ്‌തു, ജില്ലയിൽ തീർപ്പായത് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറിലധികം ഫയലുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്‌ച അവധി ദിനത്തിലും ജോലി ചെയ്‌ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ജില്ലയിൽ തീർപ്പാക്കിയത് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറിലധികം ഫയലുകൾ.  റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികം ജീവനക്കാർ ജോലിക്കെത്തി. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ജൂൺ 15 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫയൽ […]

മെഡിസെപ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായി, എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ.  പ്രകടനം

മെഡിസെപ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായി, എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ.  പ്രകടനം നടത്തി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ആശ്രിതർക്കുമുള്ള സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസെപ് ജൂലൈ 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്റ് ടീച്ചേഴ്‌സിന്റെയും അദ്ധ്യാപക സർവ്വീസ് സംഘടനാ സമരസമിതിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജീവനക്കാരും അദ്ധ്യാപകരും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ജില്ലാ, താലൂക്ക്, ഏരിയാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രകടനവും യോഗവും നടത്തി. ജീവനക്കാരും പെന്‍ഷന്‍കാരും അവരുടെ ആശ്രിതരും ഉള്‍പ്പെടെ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് […]

അഗ്‌നിപഥ് പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ. പ്രകടനം

അഗ്‌നിപഥ് പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക, ജീവനക്കാരും അദ്ധ്യാപകരും. പ്രകടനം നടത്തി രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതും സൈന്യത്തെ കരാർവത്കരിക്കുന്നതുമായ അഗ്‌നിപഥ് പദ്ധതി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരും അദ്ധ്യാപകരും ജില്ലാ, താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകടനവും യോഗവും നടത്തി. ആഗോളവത്‌കരണ നവലിബറൽ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്ന നടപടികളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവും നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമായ തൊഴിൽ രീതി അവസാനിപ്പിച്ച് തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ നിശ്ചിതകാല തൊഴിൽ സമ്പ്രദായം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് […]

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പൊതുസർവ്വീസ് സ്പെഷ്യൽ റൂൾസിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം – എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ. പ്രകടനം

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പൊതുസർവ്വീസ് സ്പെഷ്യൽ റൂൾസിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം – എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ. പ്രകടനം നടത്തി പഞ്ചായത്ത്, നഗരകാര്യം, ഗ്രാമവികസനം, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണം എന്നീ വകുപ്പുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ വന്ന ഏകീകൃത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ സ്റ്റേറ്റ്‌ സർവ്വീസ്, സബോർഡിനേറ്റ്‌ സർവ്വീസ് സ്പെഷ്യൽ റൂളുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയും, പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചും, സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ വിവിധ തസ്തികകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത് ഏകീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ. നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ഏരിയാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രകടനവും […]

പണിമുടക്കവകാശ സംരക്ഷണം –  ജനാധിപത്യസംരക്ഷണ സദസ്സുകൾ

പണിമുടക്കവകാശ സംരക്ഷണം –  110 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യസംരക്ഷണ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പണിമുടക്കവകാശം തൊഴിലവകാശം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്റ് ടീച്ചേഴ്‌സിന്റെയും അദ്ധ്യാപക സർവ്വീസ് സംഘടനാ സമരസമിതിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്‌സുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് 110 ഇടങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജനജീവിതം ദുരിതമാക്കുന്നതും തൊഴിലവകാശങ്ങൾ കവരുന്നതുമായ കേന്ദ്രസർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ തൊഴിലാളികളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അദ്ധ്യാപകരും പണിമുടക്കുവാൻ പാടില്ലായെന്ന ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്. മാർച്ച് 28, […]

ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ, ജീവനക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ,   ജീവനക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി 2022 ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്തംബർ 30 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റിച്ച കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ഓഫീസുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നതിനാലും ഹാജർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഫയലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. അവ തീർപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൂന്നര മാസക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫയൽ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുതൽ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾവരെയുള്ള […]

മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം, എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ. പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി

മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ. പ്രതിഷേധ ജ്വാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ. നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി  പ്രതിഷേധ ജ്വാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും  ജില്ലാ-താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. കേരളത്തിന്റെ വികസനവും പുരോഗതിയും ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടസപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അട്ടിമറി സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്  ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഭീകരപ്രവർത്തകരുടെ മാതൃകയിലുള്ളതുമായ കടന്നാക്രമണം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടന്നത്. ഇതിനെതിരായുള്ള ശക്തമായ താക്കീതായി  പ്രതിഷേധ […]

പരിസ്ഥിതിദിന ശുചീകരണം

എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം ശുചീകരിച്ചു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചും മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി കേരള എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോംപ്ലക്‌സ് പരിസരം ശുചീകരിച്ചു. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി. അനിൽ കുമാർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി. പ്രശോഭദാസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.ആർ. അജു സ്വാഗതവും ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എസ്. ഷാഹിർ […]

കൊടുവന്നൂർകോണം കോളനിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ പഠനോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകി സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ഉമ്മന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊടുവന്നൂർകോണം കോളനിയിലെ കുട്ടികൾക്കായി യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വാങ്ങിയ പഠനോപകരണങ്ങൾ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.ആർ. അജു കൈമാറി. ഉമ്മന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അലക്സാണ്ടർ, യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി. പ്രശോഭ ഭാസ്, ജില്ലാ ട്രഷറർ ബി. സുജിത്, സംസ്ഥാന കമിറ്റി അംഗം സി. ഗാഥ, ജില്ലാ […]